Yazıcılar Kum Çakıl Hafriyat İnşaat Madencilik Nakliye Ticaret Ltd. Şti.

Nakliyat Hizmetleri

Nakliyat Hizmetleri

Agrega Nakliyesi
Taştozu, 1-2-3 No. Mıcır Nakliyesi
Deniz Dolgusu Nakliyesi
0-300 kg Tüvenan Malzeme Nakliyesi
Anroşman Nakliyesi
1-2 Ton Kaya Nakliyesi
Asfalt Nakliyesi
Binder- Aşınma Nakliyesi